[wysija_form id="5"]

İlanınız değerlendirildikten sonra, 2 ile 24 saat içinde size ulaşır, gerekiyorsa daha detaylı bir özet isteriz.

İlanınıza en uygun adaylarımızla, ilk görüşmeleri yapar, pozisyona özel ihtiyaç ve yetkinlikleri belirleriz.

Talep edilirse, aday bilgi ve yetkinliklerini online testlerimiz ile belgeleriz. Bu ek hizmetimiz için lütfen bize ulaşın.

İlanlarınız doğru insanlara, doğru zamanda ulaşsın.

Adaylarımıza, yetenek havuzu olarak değil, gerçek kişiler olarak yaklaşıyoruz.

İncelenecek yüzlerce başvurumuz yok, az sayıda gerçek ve uygun adayla çalışıyoruz.